ANKARA BAROSU İNSAN HAKLARI MERKEZİ AÇIKLAMASI

Ülkemizi derinden yaralayan 6 Şubat 2023 tarihi sonrasında meydana gelen depremlerden ötürü, Kahramanmaraş merkezli olmak üzere Adana, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman, Malatya ve Kilis başta olmak üzere pek çok ilde yurttaşlar etkilenmiş, binlerce insanımız hayatını kaybederken, on binlerce insanımız ise yaralanmıştır.

Ülkemizi derinden yaralayan 6 Şubat 2023 tarihi sonrasında meydana gelen depremlerden ötürü, Kahramanmaraş merkezli olmak üzere Adana, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman, Malatya ve Kilis başta olmak üzere pek çok ilde yurttaşlar etkilenmiş, binlerce insanımız hayatını kaybederken, on binlerce insanımız ise yaralanmıştır.

Depremler sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntü ve paylaşılan haberlerde özellikle depremden etkilenen bölgelerde işkence ve kötü muamele yasağının ihlalini oluşturacak pek çok olayların yaşandığı görülmüş ve bu vahim olaylar kaygıyla takip edilmiştir.

Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi olarak yaşanan vahim olaylarla ilgili 12 Şubat 2023 tarihinde “İşkence Bir İnsanlık Suçu Olup Hiçbir Şartta Kabulü Mümkün Değildir!” konulu bir açıklama yapılmış ve yaşanan olaylarla ilgili suç duyurusunda bulunulacağı ve konunun yakinen takip edileceği ifade edilmiştir.

Söz konusu açıklamamız sonrasında, bu olaylarla ilgili yapılan sosyal medya paylaşımları ve video görüntüleri tahlil edildikten sonra, kamuoyuna yansımış 28 vakaya dair görüntülerle ilgili gerekli çalışmalar yapılarak, en az 75 mağdurun ve 54 failin yer aldığı kayıtlardan tespit edilen kamu görevlileri ile tespit edilemeyen failler hakkında Türk Ceza Kanunu kapsamında; "işkence, neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence, eziyet, kasten öldürme, kasten yaralama, görevi kötüye kullanma, zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, tehdit ve hakaret" suçlarından ötürü suç duyurularında bulunulmuştur.

Kişileri, çoğunlukla yağma yaptığı iddiasıyla hedef alan ve masumiyet karinesini yok sayarak yapılan bu hedef almaların olağanüstü hallerde dahi mutlak olarak geçerli olan işkence yasağını ihlal ettiği açıkça ortadadır.

Devletin bu kapsamda, kamu görevlileri aracılığıyla bu yasağı ihlal etmeme, kişilerin bu ihlallerini engelleme ve her iki durumda da maddi gerçeği açığa çıkarmak ve olayların tekrarlanmasını önlemek için etkin ve etkili soruşturmalar yapmak yükümlülüğü olduğunu hatırlatır, Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi olarak bu tür vahim olayların her zaman takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz.

Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi