Ankara Barosu Adliyeler

Adliyeler | Ankara Batı Adliyesi Yerleşim Planı

Batı Adliyesi 4.Kat
İcra Mahkemesi Yemekhane
Tüketici Mahkemesi
Batı Adliyesi 3.Kat
1. Asliye Hukuk Mahkemesi (1/2) Toplantı Odası
1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Davaları) Cumhuriyet Başsavcısı
2-3-4. Asliye Hukuk Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Vekilleri
Ticaret Mahkemesi Bakanlık Muhabere Kalemleri
Cumhuriyet Savcılar Bakanlık Soruşturma
Batı Adliyesi 2.Kat
1-2-3-4. Aile Mah. Adalet Komisyon Başkanı
Cumhuriyet Savcıları Adalet Komisyonu Yz. İş.Md.
Soruşturma Kalemi Hakim Savcı Adayları
Kütüphane
Batı Adliyesi 1.Kat
1-2-3. Sulh Hukuk Mah. İlamat ve İnfaz Bürosu
Çocuk Mah. Yakalama Bürosu
Çocuk Bürosu İdari İşler
Çocuk Mah. Uzmanları Denetimli Serbestlik
Aile Mah. Uzmanları
Batı Adliyesi Zemin Kat
1-2-3-4. Sulh Ceza Mah. Emanet Memurluğu
1-2.Ağır Ceza Mah. Polis Merkez Amiri
Adli Tabiblik Banka
Kabahatler Bürosu BARO
Batı Adliyesi Müracaat Savcılığı Teknisyenler
Etimesgut Müracaat Savcılığı Mühendisler
Talimat Bürosu Hazine Avukatı
Batı Adliyesi B1. Kat
1-2-3-4. Asliye Ceza Mah. Kafeterya
İcra Müdürlükleri
Batı Adliyesi B2. Kat
PTT Tevzi Bürosu
Adli Sicil Vezne
Adliye Polis Amirliği Satış Odası