ANKARA BAROSU LEVHASI HAZIRLANACAKTIR

Avukatlık Kanunu’nun 75. maddesi gereğince baroya kayıtlı tüm avukatların ad, soyad ve iletişim bilgilerini içeren Baro Levhası yeniden düzenlenecektir. Meslektaşlarımızın 19 Temmuz 2024 tarihine kadar Baro Kalemine başvurarak Baro kayıtlarındaki iletişim bilgilerini ve fotoğraflarını güncellemeleri gerektiği önemle duyurulur.


Avukatlar listesi

MADDE 75

Baro yönetim kurulu, her adlî yılın başlangıcında bölgesi içinde bulunan ve baro levhasında yazılı olan bütün avukatların bir listesini o yılın 31 Aralık tarihine kadar düzenler. Listeye, her avukatın alfabe sırasiyle adı ve soyadı ile büro ve konut adresi yazılır. Ortak avukat bürosu niteliğindeki bürolar listede ayrıca belirtilir.

Bu listenin düzenlenme şekli Türkiye Barolar Birliğince tespit edilir.

Listenin düzenlenmesinden sonra baro levhasına yazılanlara, yeni listenin düzenlenmesine kadar kullanılacak geçici bir belge verilir.

Listeden Anayasa Mahkemesine, Yüksek Mahkemelere, Adalet Bakanlığına, Türkiye Barolar Birliğine, diğer barolara, baronun bölgesi içinde bulunan mahkemelerle Cumhuriyet Savcılıklarına, en büyük idare amirine, diğer yargı mercilerine, noterlere ve icra ve iflâs dairelerine yeteri kadar gönderilir.