YENİ İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİ KURULMASINA İLİŞKİN ADALET BAKANLIĞI KARARI 01.05.2024 TARİHLİ VE 32533 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMIŞTIR

Ankara 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ve 45. İdare Mahkemelerinin ve Ankara 9 ve 10. Vergi Mahkemelerinin kurulmasına ilişkin Adalet Bakanlığı kararı 01.05.2024 tarihli ve 32533 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 38. maddesinin 1/a bendi ile 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 2. maddesinin 1. fıkrası uyarınca Ankara 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ve 45. İdare Mahkemelerinin ve Ankara 9 ve 10. Vergi Mahkemelerinin kurulmasına ilişkin Adalet Bakanlığı kararı 01.05.2024 tarihli ve 32533 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

Resmi Gazete : https://t.ly/m1gEG