ORAN ÜCRET
İlk 100.000,00 TL için %16 0,00 TL
Sonraki 100.000,00 TL için %15 0,00 TL
Sonraki 300.000,00 TL için %14 0,00 TL
Sonraki 500.000,00 TL için %11 0,00 TL
Sonraki 700.000,00 TL için %8 0,00 TL
Sonraki 900.000,00 TL için %5 0,00 TL
Sonraki 1.100.000,00 TL için %3 0,00 TL
Sonraki 1.300.000,00 TL için %2 0,00 TL
5.000.000,00 TL'den yukarısı için %1 0,00 TL
Bilgi Seçim
Stopaj Durumu
Hesaplama Tipi
Stopaj Oranı
KDV Tipi
Tutar