GENÇ AVUKATLAR KURULU ATÖLYE ÇALIŞMALARI-4

AKTÜERYA HESABI (GEÇİCİ/SÜREKLİ İŞGÖRMEZLİK TAZMİNATI VE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI)