T.C. ANKARA ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞININ 31.08.2023 TARİH, 2023/8474 MUH. SAYILI VE ANKARA 4. GENEL İCRA DAİRESİ KONULU DUYURUSU

Ankara İcra Daireleri Başkanlığının 12.09.2023 tarih ve 2023/5086 Muh. sayılı yazısı ile, Ankara 4. Genel İcra Dairesinin kurulmasına ilişkin Ankara 16. İcra Dairesinin 12.09.2023 tarih ve 2023/1684 muh sayılı yazısı

Ankara 18. İcra Dairesinden aktarılan dosyalara ait liste (Esas)

Ankara18. İcra Dairesinden aktarılan dosyalara ait liste (Talimat)

Belgeler

Ankara 18. İcra Dairesinden aktarılan dosyalara ait liste (Esas)
Ankara18. İcra Dairesinden aktarılan dosyalara ait liste (Talimat)