MÜLTECİ HUKUKU VE ULUSLARARASI KORUMA ÇEVRİMİÇİ EĞİTİMİ 24 ŞUBAT 2024

Türkiye Barolar Birliği ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin iş birliği ile yürütülmekte olan “Türkiye’de Uluslararası Koruma Başvuru Sahipleri, Statü Sahipleri ve Geçici Koruma Yararlanıcılarının Adalete Erişimlerinin Desteklenmesi Projesi (Adli Yardım Ortak Projesi)" kapsamında 24 Şubat 2024 tarihinde iliniz nezdinde avukatlara yönelik “Mülteci Hukuku ve Uluslararası Koruma Online Eğitimi” düzenlenmesi planlanmıştır.

2024 yılı Adli Yardım İş Birliği protokollerinde de ifade edildiği gibi projede sürdürülen faaliyetlere dahil olmak isteyen avukatların bu yıl düzenlenecek yenileme eğitimlerine katılmaları zorunludur. Bu yıl düzenlenecek eğitime katılmayan avukatların TBBapp sistemine girişleri mümkün olamayacaktır.

Eğitime ilişkin detaylı bilgileri içeren eğitim şartnamesi Türkiye Barolar Birliği web sitesinde yayınlanmış olup (https://www.barobirlik.org.tr/Haberler/multeci-hukuku-ve-uluslararasi-koruma-cevrimici-egitimi-24-subat-2024-84552) meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur..