T.C. ANKARA ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI'NIN 27.06.2024 TARİH, 2024/11899 MUH SAYI VE İCRA DAİRELERİNİN BAĞLI BULUNDUĞU İCRA MAHKEMELERİ KONULU DUYURUSU