TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞININ TBB LİTAİ HOTEL’DE KONAKLAYACAK ENGELLİ MESLEKTAŞLARIMIZA YAPILACAK İNDİRİMLER HAKKINDA DUYURUSU

Ankara, 05.04.2024

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2024/31

Konu : TBB Litai Hotel’de Konaklayacak Engelli Meslektaşlarımıza Yapılacak İndirimler Hakkında.

Türkiye Barolar Birliği Litai Hotel’de konaklayacak meslektaşlarımıza yapılacak indirimler konusu Yönetim Kurulumuzun 01.03.2024 günlü toplantısında görüşülmüş; buna göre,

  • Türkiye Barolar Birliği  Kurullarında görev yapan engelli meslektaşlarımızın Barolar Birliği çalışmaları kapsamında Litai Hotel’de konaklamaları halinde aynı odada birlikte kalmak zorunda olan  refakatçilerinin ücretlerinin  Barolar Birliği tarafından ödenmesine,
  • Türkiye Barolar Birliği Kurullarında görev yapan meslektaşlarımızın Barolar Birliği çalışmaları kapsamında Litai Hotel’de konaklamaları halinde aynı odada kalan bakmakla yükümlü oldukları engelli yakınlarının oda ücretlerinin Barolar Birliği tarafından ödenmesine,
  • Türkiye Barolar Birliği Litai Hotel’de konaklama yapan ve engelli kartına sahip meslektaşlarımıza indirimli avukat fiyatları üzerinden ayrıca %25 oranında indirim uygulanmasına,

karar verilmiştir.

Yönetim Kurulumuzun yukarıda belirtilen kararını Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını dilerim.

Saygılarımla.

 

Avukat R. Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı