ANKARA BAROSU İŞÇİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ TARAFINDAN HAZIRLANAN ANKARA BAROSU MENSUBU AVUKATLARIN SERBEST VE SİGORTALI ÇALIŞMA DAĞILIMININ BELİRLENMESİ İLE KIDEMLERİNE GÖRE AYLIK GELİRLERİNİN TESPİTİ İÇİN YAPILAN ANKET ÇALIŞMASI

Değerli meslektaşlarımız, Ankara Barosu İşçi Avukat Hakları Merkezi tarafından hazırlanan Ankara Barosu mensubu avukatların serbest ve sigortalı çalışma dağılımının belirlenmesi ile kıdemlerine göre aylık gelirlerinin tespiti için yapılan anket çalışması, https://forms.gle/Rcb7nuaK6iZznaUbA bağlantısında yayımlanmıştır. Ankete katkı sağlamak isteyen meslektaşlarımızın ilgisine saygı ile sunulur.

Değerli meslektaşlarımız, Ankara Barosu İşçi Avukat Hakları Merkezi tarafından hazırlanan Ankara Barosu mensubu avukatların serbest ve sigortalı çalışma dağılımının belirlenmesi ile kıdemlerine göre aylık gelirlerinin tespiti için yapılan anket çalışması, https://forms.gle/Rcb7nuaK6iZznaUbA bağlantısında yayımlanmıştır. Ankete katkı sağlamak isteyen meslektaşlarımızın ilgisine saygı ile sunulur.