5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUN 231. MADDESİNİN 12. FIKRASI ANAYASA MAHKEMESİNİN 20.07.2022 TARİH VE 2021/121 E. 2022/88 K. SAYILI KARARI İLE İPTAL EDİLMİŞTİR

Anayasa Mahkemesinin 23.09.2022 tarih ve 31962 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kararı ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231. maddesinin “Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz edilebilir.” hükmünü içeren 12. fıkrası iptal edilmiştir.

İptal kararı yayım tarihinden itibaren başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girecektir.

Kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

ANKARA BAROSU