MARKA VEKİLLİĞİ SINAVI HAZIRLIK EĞİTİM PROGRAMI

Bu dönem üçüncüsü yapılacak olan “Marka Vekilliği Sınavı Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Hazırlık Eğitim Programı”, ilk iki programda gelen geri bildirimler dikkate alınarak, sadece Sınai Mülkiyete ilişkin konuları içerecek şekilde planlanmıştır. Sınavda, Medeni Hukukun başlangıç ve kişiler hukuku, Borçlar Hukukunun vekâlet sözleşmesi ve Ticari İşletme Hukukunun tacir, ticaret sicili, ticaret unvanı ve işletme adı, haksız rekabet hükümleri de sınav konuları arasında yer almaktadır. Bu bağlamda program, 02-03-09 Mart 2024 tarihlerinde yüz yüze ABEM dersliklerinde toplam 3 gün 24 saat süre ile en az 15 ve en fazla 40 katılımcıyla aşağıda belirtilen ücretler ile gerçekleştirilecektir.

EĞİTİM ÜCRETLERİ:

Avukat (5 yıl ve üzeri kıdeme sahip) 5.000,00_TL

Avukat (5 yıldan az kıdeme sahip) 4.000,00_TL

Avukat (ABAYS Üyesi) 4.000,00_TL

Stajyer avukat (Kontenjan 3 kişi) 1.250,00_TL 

Kesin kayıt yapılabilmesi için öncelikle eğitim ücretinin (IBAN No: TR68 0003 2000 0000 0030 9131 79 Hesap Adı: Ankara Barosu İktisadi İşletmesi) hesabına, açıklamaya "T.C. Kimlik No, Adı Soyadı, Marka Eğitimi" yazılarak yatırılması ve kesin kayıt başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. 

Eğitim Programı için TIKLAYINIZ 

Kesin Kayıt Başvuru Formu için TIKLAYINIZ