AYDA 1 GÜN REGL İZNİ

Ankara Barosu Yönetim Kurulu 15.11.2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında;

Avukatlık Kanunu 76. Maddesi gereğince, var olma amaçları insan haklarını savunmak ve korumak olan baroların, kadın çalışmalarının ve kadın mensuplarının lehine toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik iş ve işlemler yapması gerekliliğinden, Ankara Barosu, Ankara Barosu İktisadi İşletmeleri ve Abays bünyesinde çalışan kadın çalışanlara talep ettikleri herhangi bir iş gününde ayda 1 gün regl izni verilmesine; Ankara Barosu mensubu kadın işçi avukatlar için, bağlı çalıştıkları avukatlara kararın tavsiye mahiyetinde duyurulmasına, karar vermiştir.

Tüm meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.