TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZİ'NİN 02.07.2024 TARİHLİ ADLİ YARDIM ORTAK PROJESİ ONLINE EĞİTİMLERİ HAKKINDA DUYURUSU

Türkiye Barolar Birliği (TBB/Birlik) ile Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından yürütülen Uluslararası Koruma Statü/Başvuru Sahipleri ile Geçici Koruma Altındaki Kişilerin Adalete Erişimlerinin Desteklenmesi Projesi (Adli Yardım Ortak Projesi) kapsamında 12 Temmuz 2024 tarihinde iliniz nezdinde avukatlara yönelik "Mülteci Hukuku Ve Uluslararası Koruma Çevrimiçi Eğitimi" düzenlenmesi planlanmıştır.

MÜLTECİ HUKUKU VE ULUSLARARASI KORUMA ONLINE EĞİTİMİ

Toplantı Girişine İlişkin Bilgilendirme

Önemli Not: Eğitim sonrasında Adli Yardım Ortak Projesi kapsamında kullanılan TBBapp sistemine kayıt olabilmek için ad, soyad, e-posta, kayıtlı olduğu baro, T.C. kimlik no, TBB Sicil no, IBAN, telefon, adres bilgilerini doğru ve eksiksiz doldurmanız gerekmektedir. Bilgilerin hatalı girilmesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından kişi kendisi sorumludur.

6698 sayılı Kanun Kapsamında Aydınlatma Metni: Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanmıştır. Türkiye Barolar Birliği (TBB/Birlik) ile Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından yürütülen Uluslararası Koruma Statü/Başvuru Sahipleri ile Geçici Koruma Altındaki Kişilerin Adalete Erişimlerinin Desteklenmesi Projesi (Adli Yardım Ortak Projesi) kapsamında yürütülen işlemlerin sürdürülmesi amacıyla ad, soy ad, telefon, elektronik posta, T.C. kimlik numarası, banka bilgileri, TBB Sicil No, barolarca yapılan atama işlemlerine ilişkin bilgiler ve işlem dosyası içerikleri işlenmektedir. TBB tarafından işlenen verileriniz, sorumlu Birlik çalışanları, Proje kapsamında kurulmuş olan Başvuru Değerlendirme Komisyonu üyeleri ve BM proje denetçileri ile paylaşılmaktadır. Verileriniz bunun haricinde herhangi bir üçüncü kişi, kurum veya firma ile paylaşılmamaktadır. Söz konusu kişisel veriler; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na dayalı olarak otomatik yolla işlenmekte olup, Kişisel Verilerin Korunması Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamında;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre Kişisel Verileri Koruma Kurumuna iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI AV. ÖZDEMİR ÖZOK SK. NO. 8 06520 BALGAT/ANKARA adresine bizzat ve/veya utba@barobirlik.org.tr e-posta adresine başvurarak iletebilirsiniz.

Eğitim yalnızca Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Adıyaman, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Elâzığ, Gaziantep, Hatay, Iğdır, İstanbul, İstanbul 2, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Isparta, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova, Ağrı, Batman, Tokat, Muş ve Diyarbakır Baroları için düzenlenmiştir.

Toplantı girişi için aşağıda verilen linke tıklayınız.


 EĞİTİM KAYIT LİNKİ

Eğitim kaydı yardım dökümanı için tıklayınız


Toplantı giriş linki ayrıca e-mailinize de iletilmektedir. Toplantı gününden önce kayıt yapmanız halinde e-mailinize gelen linki kullanarak giriş yapınız.


 EĞİTİM PROGRAMINI GÖRÜNTÜLEYİNİZ


 

Eğitim Uygulama Kuralları

 • 2024 yılı eğitimleri projeye katılmak isteyen tüm avukatlar için zorunludur. Bu eğitimin alınmaması halinde proje kapsamında işlem yapılamaz.
 • Bu eğitim Adli Yardım Ortak Projesi kapsamında gerçekleştirilmektedir.
 • Bu eğitime yalnızca projeye katılacak avukatların başvurması beklenmektedir.
 • Eğitime giriş yapacak avukatların ad, soyad, e-posta, kayıtlı olduğu baro, T.C. kimlik no, TBB Sicil no, IBAN, telefon, adres bilgilerini eksiksiz doldurmaları gereklidir. Bu bilgiler ile TBBapp sisteminde kullanıcı hesabı açılacak olup, hatalı verilen bilgiler nedeniyle yaşanabilecek hak kayıplarından kişi sorumludur.
 • Yukarıda yer alan bilgileri doldurduğunuzda e-mailinize gelen kayıt linki şahsınıza aittir. Birden fazla kişinin aynı linki kullanarak eğitime katılması halinde, yalnızca ilk kayıt yapan kişinin bilgileri görüntülenebilmektedir. Link paylaşımı nedeniyle oluşan hak kayıplarından Türkiye Barolar Birliği sorumlu değildir.
 • Eğitim sırasında katılımcıların eğitime aktif katılım süreleri tutulacaktır. Eğitime 2/3 oranından fazla katılım gösteren avukatların TBBapp sistemine kaydolması sağlanacaktır.
 • TBBapp sisteminde kayıt edilemeyen avukatlara yapılan adli yardım görevlendirmeleri proje kapsamında ödenemez. 
 • Proje kapsamındaki il barolarının tamamı için eğitimler düzenlenecektir.
 • Eğitim gündemde belirtilen barolara mensup meslektaşlarımız için düzenlenmiştir.
 • Eğitim kapsamında yer alan linkten kayıt yapılması gereklidir. Kayıt yapılan e-mail adresine eğitim katılım linki gönderilecektir. Eğitime kayıt için aşağıda açıklanan işlemleri tamamlamanız yeterli olup, eğitim başladığında ya da eğitim süresince ayrıca kayıt/imza listesi alınmayacaktır. Sohbet kutusundan (chatbox) kayıt/imza listesi sorulmaması yahut isim-soyisim-sicil numarası gibi bilgilerin paylaşılmaması rica olunur.
 • Kullanılan web tabanlı program toplam 5.000 kişiye kadar hizmet sağlamakta olup, bu sayıdan fazla talep olması halinde ilgili barolarımız için daha sonra yeniden eğitim düzenlenecektir.
 • Yüksek sayıda katılımcıyla gerçekleştirilen eğitimler sırasında sohbet kutusunun (chatbox) ve Soru-Cevap (Q&A) bölümünün önemli sorular dışında kullanılması teknik aksaklıklara sebep olmaktadır. Bu sebeple, söz konusu platformların eğitimin içeriğine ilişkin soruların sorulması için kullanılması önemle rica olunur.