Ankara Barosu Sulh Merkezi

Baromuz mensubu meslektaşlarımızla ilgili disiplin işlemi yapılması yönündeki şikayetlerin büyük bir çoğunluğunun taraflar arasındaki iletişimsizlik, hatalı ya da eksik bilgilendirmeden kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun "Yönetim Kurulunun Görevleri" başlıklı 95. maddesinin 5. bendinden aldığımız yetkiyle baromuzca kurulan Sulh Merkezi ile gerek meslektaşlarımız ve vatandaşlar, gerekse meslektaşlarımız arasında meydana gelen iletişim kaynaklı problemleri ve uyuşmazlıkları çözecek, tarafların sulh olması, disiplin süreci dışında yersiz olarak yapılan Cumhuriyet Savcılığı suç duyurularını da ortadan kaldıracak ve yanlar arasında barışı sağlayarak, mesleki itibarın korunmasına ve dayanışmaya katkıda bulunacaktır.

Saygılarımızla.