ANKARA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞININ 14.03.2023 TARİH, 2023/4884 MUH SAYI VE ANKARA BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ KONULU DUYURUSU

13.03.2023 tarihinden 30.04.2023 tarihine kadar geçerli olmak üzere Ankara Banka Alacakları İcra Dairesinin bağlı olacağı İcra Mahkemeleri gösterir liste