TBB MESLEK KURALLARI DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ VE KARŞILAŞTIRMA CETVELİ

Türkiye Barolar Birliği tarafından Baromuza gönderilen “TBB Meslek Kuralları Değişiklik Önerileri” ile ilgili görüş ve önerilerinizi ankarabarosu@ankarabarosu.org.tr adresi üzerinden iletmenizi rica ederiz.