Baro Organlar

Baro Organları

 

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU
 
Av. Hakan CANDURAN
Başkan
 
Av. Ramiz Erinç SAĞKAN
Başkan Yardımcısı
Av. Aşkın DEMİR
Genel Sekreter
Av. Evrim DOST
Sayman
 
Av. Hamit BAYKARA Av. Ayşe KÖSEYENER Av. Kemal KORANEL
 
Av. Şırahbil Emre ACER Av. Özgür ÖKMEN Av. Birgül TAVŞAN KAYIRAN
     
Av. Çağrı Ayhan ŞENEL 
DİSİPLİN KURULU
 

Av. Ömer ÇİFTÇİ

Av. Mehmet Kaya BATI Av. Güngör TANRIVERDİ
 
 
Av. Mehmet KAYA   Av. Selçuk Çağrı GÖKSU
 
DENETLEME KURULU
 
Av. Murat ATAŞSALAR Av. Burcu Mine GARGIN Av. Hasan Fırat KAYAÖNÜ
 
TBB DELEGELERİ
 
Av. Erzan ERZURUMLUOĞLU Av. Ünsal TOKER Av. Mustafa Kemal HAKİMOĞLU
 
Av. Ünal DİNÇ Av. Sabri Erdal GÜNGÖR Av. Uğur UZER
 
Av. Berat SANCAR YÜCEL Av. Şahin MENGÜ Av. Mehmet CENGİZ
 
Av. İlhan BAYTAN Av. Tülay ÇELİKYÜREK Av. Saide Şebnem ÇINGIR
 
Av. Ender GİRAY Av. Ünsal AKTAŞ Av. Ünal ECER
 
Av. Mustafa Hakan ÇINAR Av. Sabiha TEKİN Av. Ali Cafer BAŞ
 
Av. Hikmet İŞLER Av. Kürşat KARACABEY Av. Samiye EYUBOĞLU
 
Av. Ahmet Ziyaettin ÇÖRTOĞLU Av. Ergün Hakan KELEMCİ Av. Nurdane KARA
 
Av. Begümşen FIRATLI Av. Tuba Berrak ÜNAL Av. Hülya İREN
 
Av. Ayhan SARILAR Av. Arslan Taylan ACAR Av. Çağan Mehmet DAYANIR
 
Av. İdris KILINÇKAYA Av. Ali YILMAZ Av. Ayşegül YILDIRIM

 

Av. Mesut ADAN Av. Rıza Hakan BAŞSORGUN Av. Ali GÖYMEN

 

Av. Pervin YILDIZ Av. Barış Bilgin DİLMEN Av. Mehmet ÇAKMAK

 

Av. Hacı Halil SERT Av. Özgür SAĞLAM Av. Bülent ERDOĞAN

 

Av. Atakan ÇELİK Av. Savaş TAŞDAN Av. Kaya YELEK

 

Av. Hasan ÖZDEMİR