TÜBAKKOM 14. DÖNEM SEÇİMLİ GENEL KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM) 14. Dönem Seçimli Genel Kurulu, Trabzon Barosu’nun ev sahipliğinde 14 - 15 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleşti. Toplantıya Ankara Barosu’nu temsilen Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. Ceren Kalay Eken, Başkan Yardımcılarından Av. Esra Büyüktemiz Schneider, Av. Bilge Girgin ve Av. Feyza Evliyaoğulları katıldı.