KATLEDİLİŞİNİN 15. YILINDA HRANT DİNK´İ MİNNET VE ÖZLEMLE ANIYORUZ

Hayatını barışa, çoğulcu demokrasiye ve kardeşlik temelli toplumsal birlikteliğe adayan Hrant Dink, birlikte barış içinde yaşamaya düşman ve kaostan beslenen karanlık ve kanlı eller tarafından katledildi. Birliğimize, kardeşliğimize ve beraberliğimize kastedenlere karşı Ankara Barosu olarak barış ve kardeşlik yolunda ve hukukun üstünlüğünde mücadele etmeye yılmadan devam edeceğiz. Katledilişinin 15. yılında  Hrant Dink’i minnet ve özlemle anıyoruz.