DUYURU

TBB AVUKATLIK MESLEK KURALLARI’NIN 27/2 MADDESİ DANIŞTAY 8. DAİRE TARAFINDAN İPTAL EDİLMİŞTİR

Meslek Kuralları’nın 27/2 maddesinde yer alan bildirim yükümlülüğüne aykırılık nedeniyle tesis edilen ceza ile anılan maddenin iptali istemi ile açılan davada, Danıştay 8. Dairesi’nce verilen ret kararı, DİDDK tarafından bozulmuştur.

Kesinleşen karar ile TBB Meslek Kuralları’nın 27. maddesinin 2. fıkrasında yer alan bildirim yükümlülüğüne ilişkin düzenleme iptal edilmiştir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI