DUYURU

MAĞDURUN VEYA SUÇTAN ZARAR GÖRENİN ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİSİ OLMASI İLE ŞÜPHELİ VE MAĞDURUN GERÇEK KİŞİ OLMASI DURUMLARINDA UZLAŞMA TEKLİFİNİN VE CEVABININ VEKİL ARACILIĞIYLA İLETİLİP İLETİLEMEYECEĞİ HUSUSUNDA ADALET BAKANLIĞI CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN GÖRÜŞÜ

                             

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, 10/04/2020 tarihli, 24340503-659-0347-2019-E.203/28294 sayılı yazısı ile; mağdurun veya suçtan zarar görenin özel hukuk tüzel kişisi olması halinde, vekaletnamesinde özel yetki var ise vekile de uzlaşma teklifinde bulunulabileceği; şüpheli ve mağdurun gerçek kişi olduğu durumlarda mağdura yapılacak uzlaşma tekliflerinde ise, teklifin şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görene bizzat yapılmasının uygun olduğu, bununla birlikte, cevabın vekaletnamesinde özel yetki bulunması halinde müdafi veya vekil aracılığıyla iletilebileceği yönünde görüş bildirmiştir.

 

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

 

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün yazısına buradan ulaşabilirsiniz.