DUYURU

14/02/2020 TARİHİNDE SAAT 18.00’DE YAPILMASI KARARLAŞTIRILAN BARO MECLİSİ GENEL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1. Ankara Barosu’nun Merkez, Kurul, AVSA ve Enstitüleri’nin son 1 yıllık çalışmaları hakkında ayrı ayrı Meclisi bilgilendirmesi, her birine en fazla 10 dakika süre verilmesi, 2. Mesleğimizin mevcut durumu ve geleceği bakımından, ülkemizdeki hukuk eğitimi, Hukuk Fakültesi sayısının fazlalığı, meslek ilkeleri, reklam yasağı, sosyal medya kullanımı, meslektaşlar arasındaki haksız rekabet, işçi avukatlık, iş alanlarının daralması, gelirlerin azalması hususları ile çözüm yolları hususlarında kapsamlı bir araştırma ve inceleme yapılarak rapor hazırlanmasııllık çalışmaları hakkında ayrı ayrı Meclisi bilgilendirmesi, her birine en fazla 10 dakika süre verilmesi, . Mesleğimizin mevcut durumu ve geleceği bakımından, ülkemizdeki hukuk eğitimi, Hukuk Fakültesi sayısının fazlalığı, meslek ilkeleri, reklam yasağı, sosyal medya kullanımı, meslektaşlar arasındaki haksız rekabet, işçi avukatlık, iş alanlarının daralması, gelirlerin azalması hususları ile çözüm yolları hususlarında kapsamlı bir araştırma ve inceleme yapılarak rapor hazırlanması