DUYURU

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA 556 SAYILI KHK’NIN 14. MADDESİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARIYLA İPTAL EDİLMİŞTİR

24.06.1995 tarihli ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’nın 14. maddesi, Anayasa Mahkemesi’nin 14.12.2016 gün ve 2016/148 E., 2016/189 K. sayılı kararı ve “ itiraz konusu maddenin mülkiyet hakkının konusunu oluşturan marka hakkı ile ilgili olduğu ve mülkiyet hakkının  KHK ile düzenlenmesinin mümkün olmadığı…” gerekçeleri ile iptal edilmiştir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

Anayasa Mahkemesi kararı için tıklayınız.