DUYURU

AVUKATLIK KANUNU’NUN 164. MADDESİNİN 5. FIKRASININ BİRİNCİ CÜMLESİNİN İPTALİNE YÖNELİK SÖKE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NİN İTİRAZI ANAYASA MAHKEMESİ’NİN 10.04.2019 TARİH VE 2017/154 E. 2019/18 K. SAYILI KARARI İLE REDDEDİLMİŞTİR.

Söke 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir.” şeklindeki 164. maddesinin 5. fıkrasının 1. cümlesinin iptali istemiyle yaptığı itiraz başvurusu Anayasa Mahkemesi’nin 10.04.2019 tarih ve 2017/154 E. 2019/18 K. sayılı karar ile reddedilmiştir.

Anılan kararda; vekalet ücreti savunma hakkının en önemli parçası olan hukuki danışmanlık görevinin, konunun uzmanı hukukçular tarafından yapılmasının doğal sonucudur denilmiş, ayrıca dava ehliyeti olan herkesin davasını kendisinin takip etmesinin mümkün olmasının yanında vekil ile temsil edilmeyi seçmesi halinde bunun karşılığı olan meblağı ve değeri karşılaması gerektiği vurgulanmıştır.

Anayasa Mahkemesi’nin kararının tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

 

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI