DUYURU

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 10.04.2019 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.

 

10.04.2019 tarih ve 30741 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği, 864 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ;

“Ekli Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in yürürlüğe konulmasına, 4982 sayılı Bilgi edinme Hakkı Kanunu’nun 31 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.”

Şeklinde duyurulmuştur.

 

Yönetmelik değişikliğine buradan ulaşabilirsiniz.

 

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

 

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI