DUYURU

AVUKATIN VEKİL SIFATIYLA SUNDUĞU DİLEKÇEDE YER ALAN KARŞI TARAFA YÖNELİK İFADELER NEDENİYLE CEZALANDIRILMASI ANAYASA MAHKEMESİ KARARIYLA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İHLALİ OLARAK KABUL EDİLMİŞTİR

05.04.2019 tarih ve 30736 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 19.02.2019 tarihli kararı ile avukat olan başvurucunun vekil sıfatıyla hareket ettiği davada dosyaya sunduğu dilekçede davanın karşı tarafına yönelik sözlerinden dolayı cezalandırılması nedeniyle Anayasa’nın 26. maddesiyle güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verilmiştir.

Anılan karar ile ihlal kararının bir örneğinin ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

Anayasa Mahkemesi kararına buradan ulaşabilirsiniz.

Meslektaşlarımızın bilgisine saygıyla sunulur.

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI