DUYURU

Yayımlanan Yeni Yönetmelikle, eski Yönetmeliğin 9,27, 28,29. Maddelerinde değişiklik yapılmış,  Dördüncü Kısım Birinci Bölümün Başlığı “Yabancı Uyruklu Hükümlü , Tutuklu ve Ziyaretçiler” olarak yeniden düzenlenmiştir.

Yönetmelikle, aynı ceza infaz kurumu ya da birden fazla ceza infaz kurumunun bir arada bulunduğu yerleşkedeki farklı kurumlarda barındırılmakta olan hükümlü veya tutukluların birbirleriyle görüşme şartları, yabancı uyruklu hükümlü ve tutukluların ziyaret edilme koşulları, Türk kökenli olan hükümlü ve tutukluların konsolosluk memurları tarafından ziyaret edilmek istenmesi halinde araştırılması gerekenler ve konsoloslukta resmen çalışan din görevlisi, öğretmen, psikolog, tercüman ve benzeri mesleklerdeki konsolosluk memurlarının yabancı hükümlü ve tutukları ziyareti gibi hususlarda değişiklik yapılmıştır.

Yönetmeliğe buradan ulaşılabilir. 

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

 

ANKARA BAROSU