DUYURU

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 7/a maddesi uyarınca Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği 06.12.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Anılan Yönetmelik ile elektronik tebligata ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Yönetmelikle, Kanundaki düzenleme paralelinde tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanlar belirtilmiş, bu kişi ve kurumlar içerisinde kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, baro levhasına yazılı avukatlar, sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler ile noterler de bulunmaktadır.

Yönetmelikte getirilen düzenleme ile elektronik tebligat adresi alma zorunluluğuna tabi olanlar için başvuru; zorunluluğun başladığı tarih olan 01.01.2019 tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili kurum, kuruluş ve birlik tarafından PTT’ye yapılacaktır. PTT tarafından başvuru yapılan tarihten itibaren bir ay içerisinde elektronik tebligat adresi oluşturularak; adres sahibine teslimi için ilgili kurum, kuruluş veya birliğe gönderilecektir. Teslim işleminin gerçekleştiği bilgisi PTT’ye iletildikten sonra bu adres tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına derhal sunulacaktır.

Avukatlar adına bu başvuru ve oluşturulan elektronik posta adresinin teslimi işlemleri Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılacaktır.

Elektronik tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması halinde Tebligat Kanunu’nda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılacaktır.

Yönetmelikte yer alan diğer düzenlemeler için Yönetmeliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

 

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI