DUYURU

1 EKİM 2018 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK HMK GİDER AVANSI TARİFESİ, HMK HAKEM ÜCRET TARİFESİ VE HMK TANIK ÜCRET TARİFESİ YAYIMLANMIŞTIR.

HMK Gider Avansı Tarifesi, HMK Hakem Ücret Tarifesi ve HMK Tanık Ücret Tarifesi, 29 Eylül 2018 tarih ve 30550 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yeni tarifeler, 1 Ekim 2018 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.   

Resmi Gazete linklerine ulaşmak için tıklayınız.