DUYURU

Vergi dairesi tarafından UYAP sistemine kayıtlı Vakıfbank hesabına e-haciz işlemi uygulanması üzerine meslektaşımız tarafından açılan ve Baromuzun da meslektaşımızın yanında müdahil olarak yer aldığı Ankara 6. Vergi Mahkemesi’nin 2018/70 E. sayılı dosyasında; Mahkeme tarafından 18.09.2018 tarihinde işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anılan kararda; İcra İflas Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca avukatlar tarafından UYAP sistemine banka hesap numarası bildirilmesinin zorunlu olduğu, bu hesabın avukatın mesleki faaliyetini yürütürken kullanılan hesap olması, hesapta bulunan paranın sadece hesap sahibi avukata ait olmaması, müvekkile ait paraların mesleki faaliyetin yürütülmesi için hesapta bulunması nedenleriyle UYAP sistemine kaydedilen banka hesabının özel nitelik arz etmesi göz önünde bulundurularak, hesapta bulunan paraların ne kadarının avukata ait olduğunun tespitinden sonra bu kısma haciz uygulanması gerekirken hesabın tamamına haciz uygulanmasının yerinde olmadığı vurgulanmıştır.

Mahkeme kararına buradan ulaşabilirsiniz.

Meslektaşlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI