DUYURU

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

NİTELİKLİ HESAPLAMALAR BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ PROGRAMI

Eğitim Programının Amacı:

     Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı, Başkanlıklarına gelen görüş ve öneriler ile resen yapılan araştırma ve değerlendirmeler sonucunda bilirkişilik uygulamalarında tespit edilen ihtiyaçların karşılanması amacıyla 29/11/2017 tarihli Bilirkişiliğe Kabule ve Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyuru ekinde yer alan temel ve alt uzmanlık alanları ile uzmanlık alanlarına göre bilirkişilerde aranacak niteliklerde, bir kısım güncellemeler ve değişiklikler yapmıştır.   

   Bu kapsamda; uygulamada kolaylık sağlanması bakımından kodlama sistemi ve isimlendirme basamakları değiştirilerek bazı alt uzmanlık alanları temel uzmanlık alanına dönüştürülmüş; ayrıca yeni temel ve alt uzmanlık alanları ihdas edilmiştir.   

   Bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanları (EK-1) ile bilirkişilerde aranacak niteliklerde (EK-2)yapılan güncellemeler ve değişiklikler doğrultusunda ilk kez bilirkişilik başvurusunda bulunacaklar için bilirkişilik temel eğitimi ile nitelikli hesaplamalar uzmanlık alanında başvuru şartı olarak getirilen hesaplama eğitimleri için ihtiyaç duyulan süre de gözetilerek 2018 yılı 2. dönem bilirkişilik başvuru takvimi ile başvuru usul ve esasları ilerleyen günlerde ayrıca duyurulacağı belirtilmiştir.   

    Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından yapılan duyurunun EK-1’de 65 ana kod numaralı bölümünde 16 kalem halinde bilirkişilik alt uzmanlık alanları sayılmış ve nitelikli hesaplamalar alanında en az 24 saatlik alt uzmanlık eğitimi almanın bilirkişiliğe müracaat için ayrı bir koşul olduğu belirtilmiştir.

   Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından yapılan duyurunun EK-2’sinde 65 kod numaralı Nitelikli Hesaplamalar başlıklı Bilirkişilik Temel Uzmanlık Alanları için aranan nitelikler için “2 - Üniversitelerin ön lisans veya lisans (hukuk öğrenimi görmüş kişiler dahil) eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak ve başvuruda bulunduğu nitelikli hesaplama uzmanlık alanında en az beş yıl süreyle mesleki faaliyette bulunduğunu veya bilirkişilik yaptığını belgelemek ve başvuruda bulunulan alt uzmanlık alanında en az 24 saatlik eğitim almış olmak” koşullarına yer verilmiştir.                                                              

  Yukarıda belirtmiş olduğumuz açıklamalar ışığında Baromuz nitelikli hesaplamalar üzerine bilirkişilik yapmak isteyen kişilerin alt uzmanlık alanlarının belirlenmesine ve belgelendirilmesine imkan tanıyan eğitim programını düzenleme kararı almıştır.

   Bu eğitim programına avukatlar, hakimler, serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler, iş müfettişleri ve uzmanları, iş güvenliği uzmanları, üniversitelerin ön lisans ve lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olan kişiler katılabilmektedir.

Bilirkişilik Daire Başkanlığı’nın ilgili duyurusunda belirtilmiş alt uzmanlık alanları şu şekildedir:

65.01- Aktüerya (İş Göremezlik/ Destekten Yoksun Kalma)

65.02 - İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar

65.03 - Sosyal Güvenlik Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar

65.04 - Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar

65.05 - İcra ve İflas Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar

65.06 - Aile ve Miras Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar

65.07 - Kooperatifler Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar

65.08 - Kat Mülkiyeti Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar

65.09 - Tüketici Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar

65.10 - Borçlar Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar

65.11 - Ticaret Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar

65.12 - Bankacılık Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar

65.13 - Sigorta Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar

65.14 - Avukatlık Vekalet Ücreti Alacağından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar

65.15 - Kamu İhale Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar

65.16 - Feraiz Hesaplamaları

2018 YILI  2. DÖNEM BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARINA İLİŞKİN DUYURU için tıklayınız.

Eğitim Süresi:

   Nitelikli hesaplamalar bilirkişilik eğitimi süresi her bir alt uzmanlık dalı için ayrı ayrı toplam 24 saattir. Eğitimlerin %75’ine katılım zorunlu olup katılımcılarınderslere devam durumunu gösterir çizelgenin düzenlenmesi gerekmektedir. Bu süreye uygun şekilde derslere devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir. Bu kurala uymayan katılımcılara ücret iadesi yapılmayacak ve Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Eğitimi Katılım Belgesi verilemeyecektir; sağlık raporu veya diğer birtakım engeller devam zorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

Katılım Koşulları:                                                                                                  

  Eğitim program en az 20 kişinin, en fazla 24 kişinin katılımı ile gerçekleştirilecektir. Katılımcı sayısının, Baro tarafından belirlenen sayının altında kalması halinde program gerçekleşmeyecektir. Bu durumda, katılımcıların ödedikleri ücretler, kendilerine iade edilecektir. Bu durum dışında eğitim ücreti iadesi ve programlar arası değişiklik yapılmayacaktır. Ankara Barosu’nun program ve koşullarda değişiklik yapma, iptal etme hakkı saklıdır. Eğitim programına çay, kahve ve kuru pasta ikramları dahildir.

  Yeni eğitim grupları en kısa sürede açılacak olup yeterli kontenjan sağlanamadığı takdirde eğitime katılanlara bilgi verilecektir.

Eğitim Başvurusu:

  Başvurular aşağıda yer alan Eğitim Başvuru Formu’nu imzalamak sureti ile Baro kalemine bizzat başvurularak gerçekleştirilecektir.

 

BAŞVURU FORMU için tıklayınız. (Alt uzmanlık alanının katılımcı tarafından belirtilmesi zorunludur.)

 

Program Tarihleri ve Yerleri:

  Eğitimlerimiz Ankara Barosu Eğitim Merkezi (Ihlamur Sok. No:1 Kızılay/ ANKARA) ve Ankara Barosu Alt Kurullar Merkezi (Necatibey Cad. No: 51 Kızılay/ ANKARA) adreslerinde yapılacak olup eğitime katılanların hangi yerlerde eğitim alacağı hususu başvuru sıralamasına göre Baromuz tarafından belirlenecek ve katılımcılara bu konuda bilgi verilecektir.

 

08-09-15-16 Eylül 2018 ve 22-23-29-30 Eylül 2018 Tarihlerinde Yapılması Planlanan Ancak Yeterli Kontenjan Oluşmadığından İleri Bir Tarihe Ertelenen, 65.11 -Ticaret Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar, 65.15 -Kamu İhale Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar, 65.04 –Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar, 65.07 -Kooperatifler Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar ve 65.09 - Tüketici Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Eğitimleri İçin Yeni Tarihler Kontenjan Durumlarına Göre Belirlenip Duyurulacaktır.

Ders Tarihleri :

Hafta Sonu Grupları :

22-23 Eylül 2018 ve  29-30 Eylül 2018 Tarihlerinde Yapılması Planlanan Eğitimler

65.02 - İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar

65.10 - Borçlar Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar

Ders Saatleri:

Hafta sonu grubu:

10:00-17:00

 

Program Ücreti

Avukatlar için indirimli eğitim ücret 600,00 TL (KDV Dahil)’dir.

Diğer meslek grupları için eğitim ücreti ise 700,00 TL (KDV Dahil)’dir.

Başvuru sırasında ödemenin aşağıda belirtilen hesap numarasına yapıldığına dair dekontun ibrazı gerekmekte olup, ödemeye ilişkin makbuzlar başvuru sahiplerine kargo vasıtasıyla ulaştırılacaktır. 

Banka Bilgileri : 

Alıcı : Ankara Barosu İktisadi İşletmesi - TEB Meşrutiyet Şubesi

IBAN :  TR68 0003 2000 0000 0030 9131 79

(Ödeme yapan kişinin, kursiyerin T.C. Kimlik numarasını açıklama kısmına yazmaları gerekmektedir.)

İletişim/ Mail:

0 506 265 41 67

0 312 416 72 71

bilirkisilik@ankarabarosu.org.tr