DUYURU

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN ZİYARET EDİLMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

14.09.2021 GÜN VE  31598 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

 

Yönetmelik değişikliği, 17/6/2005 tarihli ve 25848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmeliğin 5,9,10,12,14,15,17 ve 18. Maddelerine değişiklik getirmiş ve yayım tarihinde (14.09.2021) yürürlüğe girmiştir.  

Baromuz üyesi meslektaşımız Av. Dilber KANŞAY’ın tutuklu ve hükümlü çocukların görüşlerinin tümünün açık görüş şeklinde yaptırılması hususunda Kamu Denetçiliği Kurumuna yaptığı başvurusu neticesinde, kurum tarafından “ceza infaz kurumlarında bulunan tüm çocukların açık görüş yapabilmesi amacıyla Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelikte uygun değişikliklerin ivedilikle yapılması ve uygulamaya geçirilmesi hususunda Adalet Bakanlığı’na tavsiyede bulunulmasına, 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumunun 20. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Adalet Bakanlığınca bu karar üzerine tesis edilecek işlemin otuz gün içinde kuruma bildirilmesinin zorunlu olduğu” şeklinde karar tesis edilmiştir. 

Kararın üzerinden geçen zamana rağmen herhangi bir işlem tesis edilmemesi üzerine  Baromuz tarafından 13.01.2020 tarihinde Adalet Bakanlığı’na yazı yazılarak çocuk hükümlü ve tutuklularının yakınları ile görüşlerinin açık yaptırılmayarak yetişkinlerle aynı hükümlere tabi tutulmasının 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında belirlenen ilkelere ve ülkemizin çocuk hakları ile ilgili taraf olduğu uluslararası anlaşmalara açıkça aykırılık taşıması ve Kamu Denetçiliği Kurumunun tavsiye kararı da göz önüne alınarak çocuk hükümlü ve tutukluların görüşlerinin ulusal ve uluslararası mevzuatla uyumlu hale getirilerek tüm görüşlerini açık olarak yapmalarının sağlanması talep edilmiştir.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Yönetmeliğin 8. maddesinde getirilen değişiklik ile çocuk hükümlü ve tutuklululara ilişkin taleplerimiz ilgili Yönetmeliğe geçirilmiştir.

Başvuru dilekçemize buradan, Kamu Denetçiliği Kurumu kararına buradan, İlgili Resmi Gazete’ye buradan ulaşılabilir.

 

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

 

ANKARA BAROSU