DUYURU

Meslektaşlarımızın, gözaltında bulunan şüpheliler ile görüşmeleri esnasında kolluk görevlileri tarafından hukuka aykırı uygulamalara maruz bırakıldıklarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) nezdinde Baromuz tarafından yapılan başvuruya istinaden;

- Kolluk görevlilerinin, soruşturma aşamasında mer’i mevzuat dahilinde hareket ederek, şüphelinin en kısa sürede müdafi ile görüşmesine imkan sağlayacak tedbirleri alması,

- Avukatların, Kolluk Birimlerinde görevlerini yerine getirmeleri esnasında, kamu idaresi bütçesi dahilinde, kendilerine bekleyebilecekleri uygun bir yerin tahsis edilmesi adına gerekli tedbirlerin alınması hususlarında İçişleri Bakanlığına tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir.

31.08.2021 tarihli ve 2021/12480 - S.21.20034 - S.21.20034 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) kararına buradan ulaşabilirsiniz.

Meslektaşlarımıza duyurulur.

Saygılarımızla.

 

ANKARA BAROSU