DUYURU

Avukatlara Yönelik Bireysel Başvuru Usulü ve Kabul Edilebilirlik Kriterleri Eğitimi

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi kapsamında avukatların farkındalıklarını, bilgilerini ve temel becerilerini artırmak amacıyla bireysel başvuru usulleri ve kabul edilebilirlik kriterleri konusundameslek içi eğitim semineri düzenlenecektir. 9-10 Aralık 2017 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecekeğitim programında, interaktif öğrenme yöntemiuygulanacak ve aşağıdaki konular yer alacaktır:

  • Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruya giriş: Anayasa Mahkemesinin inceleme yetkisinin kapsamı
  • Bireysel başvuruda olağan hukuk yollarının tüketilmesi kuralı ve başvuru süresi
  • Açıkça dayanaktan yoksunluk
  • Nitelikli dilekçe hazırlama ve başvuru yapma

Eğitim ücretsiz olup, gruplar 30 kişiyle sınırlıdır. Eğitim sonunda tüm katılımcılara sertifika verilecektir. Başvurular Baro Kaleminde alınacaktır.

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi,Türkiye’de yargı kurumlarını Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Avrupa İnsan Hak­ları Sözleşmesi (AİHS) ve Avrupa Birliği müktesebatı ile güvence altına alınan hak ve özgürlüklere uyumlu olacak şekilde güçlendirerek, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru sistemini desteklemek ve gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla yürütülmektedir.

Projenin avukat eğitimi bileşeni Türkiye Barolar Birliği eşgüdümünde barolarla birlikte yürütülmektedir.

Eğitim programı için lütfen tıklayın