DUYURU

Adalet Bakanlığı tarafından Ağır Ceza Başsavcılıklarına gönderilen bir talimatta “örgüt suçları, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene karşı suçlar ve terör suçlarından şüpheli sanık ve hükümlü olanların müdafilik veya vekillik görevi üstlenen avukatların görevden yasaklanması” yönünde talimat verildiği bilgisine ulaşılmıştır.

Bu talimat, Ceza Muhakemesi Yasası’nın 151. Maddesinde yer alan ve 676 sayılı KHK ile kapsamı genişletilen maddenin, savcılar tarafından uyulması zorunluluğu hissiyatı yaratacak nitelliktedir. Maddede sayılan suçlar ile terör suçlarından şüpheli, sanık veya hükümlü olanların müdafilik veya vekillik görevini üstlenen avukat hakkında bu fıkrada sayılan suçlar nedeniyle soruşturma ya da kovuşturma bulunması halinde müdafilik veya vekillik görevini üstlenmekten yasaklanabileceği Başsavcılığa adeta “hatırlatılmakta” maddede tanınan takdir yetkisinin önüne geçilmektedir.

Anayasa’nın 140. Maddesinde, “hakimler ve savcıların idari görevleri yönünden Adalet Bakanlığı’na bağlı olduğu“ hükmü yer almakta iken, bu talimatla Adalet Bakanlığı tarafından Ağır Ceza Başsavcılıklarına gönderilen bu talimatı, yürütülmekte olan soruşturmalarda savcılar için soruşturmanın seyrini etkileyecek şekilde savunma makamını temsil eden avukatlar hakkında yasaklama kararı verilmesini zorunluluk haline getirmeye yönelik bir girişim olarak görüyoruz. Bu nedenle, Ankara Barosu olarak Adalet Bakanlığı tarafından verilen talimatın hukuka aykırı olduğunu ve bu talimatın geri alınması gerektiğini ilgililere ve kamuoyuna saygıyla duyururuz.

 

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI