DUYURU

5 Ağustos 2017 tarihli ve 30145 sayılı Mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan 7305 sayılı Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile hukuk ve ceza yargılamalarındaki temyiz süreleri başta olmak üzere 2576, 2577(İYUK), 5235, 5271 (CMK), 5275, 6087 ve 6100 (HMK) sayılı kanunlarda değişiklik yapılmıştır.

CMK 291/1'de yapılan değişiklikle ceza yargılamasında temyiz süresi, 7 günden 15 güne çıkartılmıştır.

HMK 361/1. maddede yapılan değişiklikle hukuk yargılamasında temyiz süresi, 1 aydan 2 haftaya indirilmiştir.

Yargıtay kararlarının ilgili ilk derece mahkemesine gönderilmesi aşamasında Cumhuriyet Başsavcılıkları devreden çıkartılarak Bölge Adliye Mahkemelerinin dosyaları doğrudan göndermesine dair düzenleme getirilmiştir.

5271 sayılı CMK'nın 308. maddesine eklenen 308/A fıkrası ile Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itiraz yetkisi düzenlenmiştir.

7035 sayılı Kanun ile CMK ve HMK' da temyiz süreleri yönünden getirilen değişiklikler, yürürlük tarihinde (05.08.2017) ve sonrasında verilen kararlar hakkında uygulanacaktır.

Diğer değişiklikler için 05.08.2017 tarihli mükerrer Resmi Gazete'ye buradan ulaşılabilirsiniz.

Meslektaşlarımızın bilgisine saygıyla sunarız. 

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI