DUYURU

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ’NİN BİRİM İÇERİSİNDE 1. HUKUK MÜŞAVİRİ’NİN BİLGİSİ DIŞINDA GÖRÜŞME YAPILMAMASI VE ODALARDA ZİYARETÇİ KABUL EDİLMEMESİNE İLİŞKİN GENELGESİ, AÇILAN DAVA ÜZERİNE İPTAL EDİLDİ

Ankara 2. İdare Mahkemesi, Baromuzun müdahil olduğu davada; “Müşavirlik personelinin, Müşavirlik tarafından takip edilen dosyalar ile ilgili olup olmadığına bakılmaksızın, kamu kurum ve kuruluşları personeli dışında avukat olarak görev yapanlar ile birim içerisinde 1. Hukuk Müşaviri’nin bilgisi dışında görüşülmemesi; ayrıca odalara ziyaretçi kabul edilmemesi; görüşmelerin, ziyaretçiler için ayrılan bölümde yapılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesinin istenmesine” dair Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hukuk Müşavirliği’nce yürürlüğe konulan 14.01.2014 tarih ve 2014/1 sayılı İç Genelgeyi, “…idarelerin iç işleyişleri ile ilgili düzenleme yapma konusunda takdir yetkisini kullanırken kanunlarla verilmiş hakların engellenmesi, geciktirilmesi veya yavaşlatılması söz konusu olmaksızın düzenleme yapılması gerektiği; avukatlık mesleğinin icrası yönünden belirtilen hususların göz ardı edilmesi suretiyle tesis olunduğunun anlaşıldığı…” gerekçesi ile iptal etmiştir.

Meslektaşlarımızın bilgisine saygılarımızla arz ederiz.

Mahkeme kararı için tıklayınız. 

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI