BASIN AÇIKLAMASI

MÜFTÜLERE RESMİ NİKAH KIYMA YETKİSİ VERİLMESİ LAİKLİKLE DE EŞİTLİK İLKESİYLE DE BAĞDAŞMAZ

25 Temmuz 2017 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından TBMM’ye sunulan yasa tasarısı ile il ve ilçe müftülüklerine resmi nikah kıyma yetkisi verilmeye, il ve ilçe müftülüklerine evlendirme memurluğu yetki ve görevi verilmeye, ikamet izni olmayan yabancılara kimlik numarası verilmesi ve nüfus olaylarının kaydedilmesine dair düzenleme getirilmeye çalışılmaktadır.

Nüfus Hizmetleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair bu Kanun Tasarısı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin laik yapısına aykırıdır. Anayasa’nın 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlanmıştır. Kanunlaşması halinde bu düzenleme, Anayasa’nın değişmez, değişmesi dahi teklif edilemez maddesine açıkça aykırı olacaktır.

Laik hukuk devletinde hiçbir zaman herhangi bir dinin kuralları, seküler yaşam biçimine yön veremez.  Müftüler, İslam dini açısından din işlerine bakan, fetvaları insanlara bildirmekle görevli memurlarıdır. İslam dini görevlisi olan müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesi, laiklik ilkesi ile kesinlikle bağdaşmamaktadır. 75 milyonluk Türkiye nüfusunun kozmopolit yapısı ve dini çeşitliliği düşünüldüğünde, sadece bir tek dini temsil eden müftülere bu yetkinin verilmesi, yine Anayasa ile güvence altına alınan eşitlik ilkesine de aykırıdır.

Yapılmak istenen, mevcut sistemde belediye memurları ve muhtarlara ait olan resmi nikah kıyma yetkisinin müftülere sirayet ettirilerek dini nikaha resmiyet kazandırmaktır. Bu durum, hukukun dolanmaya çalışılması çabasıdır. Tasarının kabulü halinde, toplumun temeli olan aile ve evlilik müessesesi Türk Medeni Kanunu’nun sağladığı güvencelerden uzak, uçsuz bucaksız bir belirsizliğe sürüklenecektir.

21. yüzyıl Türkiyesi’nde halen kız çocuklarının küçük yaşta evlendirilmesi en önemli toplumsal problemlerden biri olarak çözüm beklerken kanunun etrafından dolaşarak adeta şer-i hükümlerin uygulanması anlamına gelen ve dine dayalı evlilik birliğini resmileştirecek olan bu tasarının, toplumsal hayatta büyük sorunlar yaratacağı ve resmi nikah ile dini nikahı yarıştıracağı açıktır. Bu nedenle laiklik ilkesine aykırı bu düzenlemeye kesinlikle karşı olduğumuzu kamuoyunun bilgi ve dikkatlerine sunarız.

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI