ANKARA CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI KONSER ALANLARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İLE CSO KAPALI OTOPARKINI MESLEKTAŞLARIMIZIN KULLANIMI İÇİN AYLIK 225 TL ABONELİK ÜCRETİ PROTOKOLÜ İMZALANMIŞTIR

 

T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI KONSER ALANLARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

ANKARA CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI KONSER ALANLARI OTOPARKI ABONELİK PROTOKOLÜ

 

MADDE 1 - PROTOKOLÜN KONUSU

İşbu Protokol ile Ankara Barosu Başkanlığı ile (Bundan sonra “Baro”olarak anılacaktır) ile Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğü  (Bundan sonra “İdare” olarak anılacaktır)arasında, Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonları yerleşkesinde yer alan Otoparka (Bundan sonra Otopark olarak anılacaktır) Ankara Barosuna kayıtlı avukatların ve/veya Ankara Barosu personeline uygulanacak abonelik esasları belirlenmesine ilişkindir. 

 

MADDE 2 - PROTOKOLÜN TARAFLARI 

Bu protokol bir tarafta Anafartalar Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No: 38 Ulus/Ankara adresinde faaliyet gösteren Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğü ile Adliye Sarayı 5. Kat Sıhhiye/ANKARA adresinde faaliyet gösteren Ankara Barosu arasında aşağıdaki şartlar dahilinde akdedilmiştir. 

 

MADDE 3 - TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER

 

İdarenin: 

Adı: T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü 

Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğü

Adresi:Anafartalar Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No: 38 Ulus/Ankara

Telefon Numarası: 03124704166

Elektronik Posta Adresi:csoadabilgiteknolojileri@ktb.gov.tr

    

Baronun: 

Adı: Ankara Barosu Başkanlığı

Tebligata Esas Adresi:Adliye Sarayı B Blok Kat:5 Sıhhiye/ANKARA

Telefon Numarası: 0.312.416 72 00

Faks Numarası:0.312.309 22 37

Elektronik Posta Adresi: ankarabarosu@ankarabarosu.org.tr

 

Her iki taraf yukarıda belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır. 

Taraflar yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydı ile kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla bildirim yapabilirler. 

 

MADDE 4 - KISALTMALAR VE TANIMLAR 

İdare: T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü 

Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğü

Baro: Ankara Barosu 

 

MADDE 5 - PROTOKOLÜN DİLİ

Bu protokol, Türkçe dilinde hazırlanmış olup, protokolün uygulanması ve yorumlanmasında Türkçe sözleşme metni geçerlidir. Taraflar arasındaki protokol ve faaliyetlerle ilgili bütün ihbarlar ve yazışmalar Türkçe olacaktır. 

 

MADDE 6 – İŞİN YÜRÜTÜLMESİ

(1) İdare yerleşkesinde yer alan işbu protokole konu 500 araç ile sınırlı olarak otopark aboneliği yaptırmak isteyen Baro üyesi avukatlar ve Baro personeli İdare tarafından Abone Kart için belirlenen aylık ücreti, İdarenin otopark alanında tanımladığı ödeme noktasına (Kiosk) yapacaktır. 

(2)İdare, otoparkın kapasitesi dâhilinde6.1. maddede yer alan ödeme işlemini gerçekleştiren abone kart sahipleri için otopark kullanımını aktif hale getirecektir. 

Abonelik tarifesindeki değişiklikler, İdare tarafından belirlenen şekilde uygulanacak ve yeni tarife üzerinden üyelik devam ettirilecektir.

(3) Otopark aboneliği 07:00-18:00 saatleri arası kullanılabilecektir. Abone Kart sahiplerinin belirtilen sürenin dışında araçlarını otoparkta bırakmaları durumunda; İdare tarafından belirlenen otopark tarifesine %50 artırımlı olarak uygulanacak tarife üzerinden fiyatlandırılacaktır. 

 

MADDE 7 - OTOPARK GİRİŞ ÜCRETLERİ 

(1)    Kapalı otopark aylık abonelik bedeli 225 TL olarak belirlenmiştir. 

(2)    Abonelik dışı ücret tarifesi;

 

0-2 Saat 22,50 TL    2-6 Saat 30 TL    6-12 Saat 45 TL

 

 

MADDE 8 - ABONE KARTI VE ÜCRETİ

Otoparka giriş ve çıkış için kullanılan AboneKartı, ilgili aboneye teslim edilir. Aboneler abone kartı ile abonelikleri devam ettiği sürece otoparka giriş- çıkış yapabilirler.  Abone ücretinin yenilenmemesi halinde abone kart kapatılır. Kartı sisteme kapatılan abone, aynı şekilde günlük tarifeye tabi kullanıcılar gibi otoparka giriş yapacaktır. 

Abone Kartın kayıp/zayi durumunda İdareye bilgi verilmesinin ardından abonenin talebi halinde ücreti (40 TL) karşılığında İdarece yenisi verilecek olup, kartın uygunsuz kullanımından ilgili kişi sorumludur. 

 

MADDE 9 - PROTOKOLÜN SÜRESİ

İşbu Protokolün süresi 27/01/2022 tarihinden itibaren 1(bir) yıldır. 

 

MADDE 10 - DİĞER HÜKÜMLER 

Taraflar, ihtiyaç halinde karşılıklı anlaşarak protokol içeriğinde değişiklik yapabilirler.Uygulama aşamasında görülecek eksikler ek protokolle düzenlenebilecektir.

 

MADDE 11 - PROTOKOLÜN İMZALANMASI VE YÜRÜRLÜK 

11(On bir) maddeden müteşekkil işbu Protokol (bir) nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflar arasında karşılıklı imzalanarak imza tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

 

 

                                                                                        Av. Kemal KORANEL

Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası             Ankara Barosu Başkanı

      Konser Alanları İşletme Müdür V.