ANKARA BAROSU HAYVAN HAKLARI MERKEZİ İLE T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA İŞBİRLİĞİ VE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÇÖZÜMLER AMACIYLA TOPLANTI DÜZENLENDİ

Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi ile T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü arasında işbirliği ve yaşanan sorunlara yönelik çözümler amacıyla 20 Mayıs 2022 tarihinde toplantı düzenlendi. Toplantıya Ankara Barosu adına Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Oğuz Atasoy, Hayvan Hakları Merkezi Başkan Yardımcılarından Av. Burcu Yağcı ve Tuğba Gürsoy katıldı.