ABEM KAFETERYA YEMEK LİSTESİ

 

                             15.11.2018

TARHANA ÇORBA   

 

 

 

 

TAVUK KAVURMA

 

 

 

 

 

BİBER DOLMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAKARNA

 

 

 

 

 

PİRINÇ PİLAV